Hrudní chirurgie TN

Oddělení hrudní chirurgie TN

Nové oddělení je samostatným specializovaným pracovištěm hrudní chirurgie a jako jediné v ČR přebírá péči o nemocné s plicní a mimoplicní tuberkulózou a plicními mykobakteriózami.

V těsné spolupráci s Pneumologickou klinikou a Radiodiagnostickým oddělením rozhoduje o diagnostických a léčebných operačních výkonech u nemocných s nejasným nebo závažným onemocněním včetně operací pro karcinom a TBC.

Oddělení zajišťuje pregraduální výuku mediků I. a III. LF UK. Zároveň je akreditovaným pracovištěm I. typu pro postgraduální výuku v oboru hrudní chirurgie.

Oddělení zajišťuje komplexní chirurgickou péči o mammologické pacientky v úzké spolupráci se všemi odbornostmi v rámci mammárního týmu.

Vchod