Hrudní chirurgie TN

Objednání k operaci

K hrudním operacím je pacient  indikován po kompletním vyšetření na plicním oddělení či  v odborných ambulancích či při předchozí hospitalizaci na našem oddělení. K mammologickým  operacím pak přímo z mammologické ambulance na pav. A1 či na základě konzilia v Mammárním týmu na pav. D. Přichází-li pacient z jiného pracoviště, přinese pokud možno všechny výsledky dosud provedených vyšetření a kompletní obrazovou  dokumentaci (MG snímky)!
Pacienti k hrudním operacím budou zpravidla přijati/přeloženi na Oddělení hrudní chirurgie na pav. B1, přízemí. Pacienti k jiným operacím budou přijati  na ambulanci Oddělení hrudní chirurgie na pavilonu  B1 v přízemí. Lůžka se nacházejí v 1. patře na Oddělení následné rehabilitace.
S sebou si, prosím, přineste požadovaná předoperační vyšetření.  Ty Vám zajistí Váš praktický lékař. Vyšetření nesmí být starší  2 týdnů. Bez těchto vyšetření by musel být Váš plánovaný operační výkon odložen.


Požadovaná vyšetření:

 

Požadovaná předoperační vyšetření pro pacienty s hrudním výkonem—ke stažení
Požadovaná předoperační vyšetření pro pacienty mammologické—ke stažení