Hrudní chirurgie TN

Profil oddělení

Hrudní chirurgie: provádíme všechny operace plic, mezihrudí, a stěny hrudní. Věnujeme se především léčbě rakoviny plic. V těchto případech provádíme vedle radikálních plicních resekcí pravidelně odstranění mízních uzlina na straně nádoru, tzv. mediastinální lymfadenektomii. Vedle rozsáhlých radikálních plicních resekcí se intenzivně věnujeme miniinvazivní hrudní chirurgii - videotorakoskopii a videoasistovaným resekcím. Tato oblast zaujímá především diagnostické výkony /od zánětlivých afekcí přes fibrozní změny až k metastázám maligních nádorů/, dále léčbu poranění hrudníku /hemotoraxu a pneumotoraxu/ a hnisavých procesů v dutině hrudní/empyemu a abscesu plic/. Provádíme celou škálu diagnostických výkonů včetně mediastinoskopie. V mezihrudí se soustředíme na odstraňování nádorů thymu a dalších. Operace stěny hrudní zahrnují stabilizaci hrudní stěny po těžkých úrazech, operace nádorů a vrozených deformit / např. vpáčený hrudník/.. Operujeme také brániční kýly včetně kýl v oblasti jícnu, deformity bránice a rozsáhlé nitrohrudní strumy.
V současné době řešíme 3 výzkumné úkoly: Mediastinální lymfadenektomie, videotorakoskopie v ranné fázi empyemu hrudníku a monitorování nemocných se snahou předpovídat zánětlivé komplikace. Spolupracujeme zejména s TRN klinikou 1. LF a FTNsP v Krči,  ale i s dalšími plicními odděleními např. FN Bulovka, Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor, Nemocnice Jindřichův Hradec atd. Ve spolupráci s IKEM operujeme na naší klinice nemocné po transplantacích srdce.

 

 

Chirurgická léčba onemocnění prsu a melanomu: zajišťujeme odběr biopsií z hmatných nádorů prsu a biopsie podezřelých nehmatných ložisek. Aktivně řešíme problematiku nehmatných lézí prsu, které před operací značíme různými technikami - pod ultrazvukovou kontrolou či metodou stereotaktickou. Součástí mammologického programu je dispensarisace a screening. Darem od IWAP (Mezinárodní asociace pražských žen) jsme získali gamakameru k detekci sentinelové uzliny u malignit mammy a kůže, což ve vybraných indikacích vede k méně extenzivním a komplikovaným lymfadenektomiím, zejména axilárním a inguinálním. V indikovaných případech zajišťujeme pro pacientky mammárních týmů vyšetření prsu magnetickou rezonancí (MR). Úzce spolupracujeme zejména s radiodiagnostiky, onkology, gynekology a patology.