Hrudní chirurgie TN

Pro pacienty

Které operace plánovaně provádíme?

Z  operací prováděných na našem oddělení vybíráme:

· hrudníku a plic: příjem pacienta 1 den před operací či v den operace z plicního oddělení, u většiny pacientů zavádíme centrální žilní katetr (zpravidla na krku či v podklíčkové krajině). Po operaci jsou pacienti zpravidla umístěni na jednotce intenzivní péče či oddělení ARO. Po operaci má pacient hrudní drén, který se po několika dnech po RTG kontrole ruší. Doléčení zpravidla na plicním oddělení.  Délka hospitalizace: 1-2 týdny.

· podezřelých kožních změn a melanomu kůže: na doporučení dermatologa nebo onkologa, provádí se v celkové anestesii,  přijetí na ambulanci v daném termínu, druhý den zpravidla ráno v 7 hodin následuje značení sentinelové uzliny na radioizotopovém pracovišti IKEM, ve stejný den po návratu následuje operační výkon. Při něm je odstraněna kožní léze s minimálním okrajem 1,5cm, což si v některých případech vyžádá provedení kožního posunu či transplantaci kůže z jiné lokality (zpravidla z podbřišku či ze stehna), poté se odstraňuje i sentinelová (nejbližší spádová) uzlina zpravidla z podpaží či třísla. Délka hospitalizace: cca 1 týden, hojení několik týdnů, v případě histologicky potvrzeného melanomu je pac. dále předán do péče onkologa.

· prsu: operace následuje zpravidla druhý den po přijetí, v případě, že je nutno označit nehmatnou lézi stereotaxí, v den operace ráno odjíždí pacientka na mammograf, kde je do místa léze aplikován pigment, v některých případech ponechán vodící drátek. Ložisko je odesláno k histologickému vyšetření, definitivní výsledek do 2-3dnů. Má-li pac. již prokázanou malignitu, pak přistupujeme přímo po domluvě s pacientkou k prs zachovávajícímu výkonu s vynětím podpažních uzlin či k amputaci prsu s vynětím podpažních uzlin. Pacientka je pak předána do další péče onkologa. Doba hospitalizace: u pouhého vynětí 3-4dny, u prs zachovávajícho a radikálního výkonu cca 5 dní.

podpažních uzlin: operace následuje zpravidla druhý den po přijetí, v celkové narkose vyjímáme několik uzlin z této oblasti na histologický rozbor. Doba hospitalizace: 3-5 dní.

Co si vzít do nemocnice?

1. Léky, které chronicky užíváte
    - všechny léky v originálním balení
    - nebo alespoň jejich seznam a dávkování
2. Doklady, průkaz pojištěnce
3. Kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky či příbuzné
4. Osobní hygienické potřeby
5. Přezůvky, pyžamo, župan
6. Minerální nebo balenou nesycenou vodu
7. Knihu, časopisy, křížovky,  apod.
Neberte si s sebou do nemocnice větší finanční hotovost a cennosti!